Hệ thống tổng đài ẢO
NV-PBX

Tổng đài, hội nghị, lời chào chuyên nghiệp
& ĐÓ là NV-PBX

Tính năng

Ứng dụng công nghệ thời đại Internet.

NVPBX - Hệ thống tổng đài ảo mang đến cho bạn sự tiện lợi & ứng dụng
công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của bạn.

NV-PBX
Hoạt động thế nào?

Hãy sử dụng hết tính năng của
smartphone.

Nhận & thực hiện cuộc gọi nội bộ ngay trên smartphone
theo dõi hệ thống, lịch sử cuộc gọi từ smartphone.
Nhận cuộc gọi bất cứ khi nào & luôn luôn giữ liên lạc - không bỏ lỡ cuộc gọi nào.

Đăng ký dùng thử

GÓI CƯỚC
NV-PBX

Gói cước dịch vụ NV-PBX (tổng đài ảo) dành cho tất cả doanh nghiệp muốn sử dụng dịch vụ NV-PBX - không cần có IT quản lý & hỗ trợ dịch vụ- tất cả đã có NETVIET làm cho bạn.

Module tính năng và cước phí các gói  dịch vụ Virtual PBX – NV-PBX - giải pháp thiết lập tổng đài nội bộ doanh nghiệp PBX không đầu tư phần cứng tổng đài
GÓI DỊCH VỤ NV-PBX 10
(10 ext)
NV-PBX 20
(11-20 ext)
NV-PBX 30
(21-30 ext)
NV-PBX 50
(31-50 ext)
Phí ban đầu  
Thiết lập hệ thống & hướng dẫn Miễn phí 500.000đ/lần 1.000.000đ/lần 1.400.000đ/lần
Phí hàng tháng
Duy trì dịch vụ & hỗ trợ 220.000đ/tháng 400.000đ/tháng 600.000đ/tháng 850.000đ/tháng
Tính năng các gói
Số lượng máy nhánh (extensions) 5-10 11-20 21-30 31-50
Tính năng PBX
Hỗ trợ đăng ký số điện thoại riêng (DID - PSTN) check-16 check-16 check-16 check-16
Hỗ trợ đăng ký đầu số 1900, 1800 check-16 check-16 check-16 check-16
Cài đặt lời chào tương tác thoại (IVR) check-16 check-16 check-16 check-16
Hiển thị số chủ gọi (CallerID Display) check-16 check-16 check-16 check-16
Chuyển cuộc gọi (Trafer Call) check-16 check-16 check-16 check-16
Nhạc chờ (Music On Hold) check-16 check-16 check-16 check-16
Đặt Password (PIN) cho các cuộc gọi ra check-16 check-16 check-16 check-16
Định tuyến cuộc gọi vào/ra theo thời điểm (Time Condition) check-16 check-16 check-16 check-16
Bắt cuộc gọi từ máy khác (Call Pickup) check-16 check-16 check-16 check-16
Chặn cuộc gọi (Blacklist) check-16 check-16 check-16 check-16
Đổ chuông theo nhóm (Ring Group) check-16 check-16 check-16 check-16
Chuyển tiếp cuộc gọi tự động (Forward Call)  X check-16 check-16 check-16
Phân phối cuộc gọi vào (ACD)  X check-16 check-16 check-16
Kết nối nhiều văn phòng (MultiSite)  X check-16 check-16 check-16
Hộp thư thoại để lại lời nhắn  X check-16 check-16 check-16
Chức năng phòng hội thoại (Voice Conference)  X 1 room 1 room 2 room
Hỗ trợ module quản lý ghi âm cuộc gọi (*)
Ghi âm tất cả các cuộc gọi vào và cuộc gọi ra check-16 X check-16 check-16
Truy cập và nghe/download trực tiếp file ghi âm từ giao diện web check-16 check-16 check-16 check-16
Cấp PIN Code sử dụng điện thoại đối với mỗi nhân viên khi gọi ra check-16 check-16 check-16 check-16
Thống kê báo cáo theo thởi điểm (ngày, tháng, năm), theo nhân viên, theo số chủ gọi, số bị gọi… check-16 check-16 check-16 check-16
In báo cáo tính cước theo thống kê tùy chọn check-16 check-16 check-16 check-16
Phí cộng thêm nếu có
Ghi âm cuộc gọi thời hạn 30 ngày (optional) 200.000đ/tháng 360.000đ/tháng 550.000đ/tháng 750.000đ/tháng
Quản lý Billing người dùng gọi ra (optional) 200.000đ/tháng 350.000đ/tháng 550.000đ/tháng 750.000đ/tháng
Ghi chú:
- Module có đánh dấu (*) là module tùy chọn cộng thêm, có tính phí
- Thay đổi cài đặt lời chào IVR:100.000đ/ lần